Historie

I 1941 stiftedes Færøernes Kunstforening i København med formålet at tilvejebringe en samling af færøsk kunst. Efter krigen oprettede Lagtinget i 1948 Færøernes Almene Kunstmuseum med henblik på at skabe en offentlig kunstsamling. De to samlinger overgik i 1989 til den selvejende institution Færøernes Kunstmuseum med tilskud fra det offentlige.

Samlingen på Færøernes Kunstmuseum er siden blevet udvidet med værker købt eller modtaget som gave, idet støtte fra danske fonde har været afgørende. I dag rummer samlingen godt 2.600 numre, der dækker perioden fra de ældst bevarede billeder fra 1840'erne til den allernyeste billedkunst. Heriblandt er den største samling af værker af S. Joensen-Mikines og en lang række hovedværker af de store færøske kunstnere.

Som offentligt støttet kulturinstitution er det Færøernes Kunstmuseums opgave at indsamle og bevare færøsk billedkunst og forske i og formidle den som en del af den færøske kulturarv. Formidlingen sker i form af bogudgivelser, forskningsprojekter og udstillinger af kunsten både på Færøerne og i udlandet. Med jævne mellemrum vises særudstillinger af udenlandsk kunst, der perspektiverer den færøske billedkunst.

+298 31 35 79
info@art.fo
Gundadalsvegur 9, P.O. Box 1141 FO-110 Tórshavn, Faroe Islands
Åbningstider
Fra 1. maj - 31. august:
Mandag - søndag kl. 11.00 - 17.00

Fra 1. september - 30. april:
Tirsdag - søndag kl. 13.00 - 16.00
Mandag lukket
Entré
Voksne: 65 kr.
Studerende: 25 kr.

Grupper, min. 12 voksne: 50 kr. p.p.
Børn under 16: gratis.
+298 31 35 79
info@art.fo
Gundadalsvegur 9, P.O. Box 1141 FO-110 Tórshavn, Faroe Islands